உயர்நீதி மன்றம்

சென்ற பதிவில் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் விவகாரத்தில் அரசு உளியர்களை மற்றும் விட்டு வைப்பதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு இருந்தேன். அது கேட்ட நேரம் நல்ல நேரம் என்று நினைக்கிறேன். உயர்நீதி மன்ற நீதிபதி இதே கேள்விகளை கேட்டுள்ளார்.

இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள அனைவரும் தண்டிக்கப்பட்டு இது மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாய் அமைந்தால் அது நமக்கு நன்மையே.

Comments

Balaji S Rajan said…
Dany,

Nice to know that we have good judges.
S.Srikanthan said…
when i was in college, we had a gang which was only for revolting against college's partial attitude. We did many strikes without violence. We need to form a group to agitate these people
niveditha said…
What's your opinion on the load shedding that's currently happening in different parts of the city?
Dan said…
balaji, srikanthan, niveditha thanks for visiting and commenting.

niveditha you have asked me as if you are asking a political leader :)

my answer for your question "ithu vanmayaga kandikathakathu. thi mu ka arasin iyalamayayae kaatugirathu. ithan karanamaga intha minority thi mu ka arasu pathavi vilaga vendum" (this is j style answer)

Most Viewed

Ingrid Bergman

9 1/2 Weeks

Match Point